fbpx
Select Page

Privacy Policy

Last Updated: [Feb 2021]
Prinsip Peribadi Kami
Di Smokeball Holding Sdn Bhd, kami memandang serius privasi anda. Berikut adalah 5 janji privasi kami kepada anda:
1. Kami akan SELALU memastikan data peribadi anda digunakan selaras dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku.
2. Kami akan SENTIASA bersikap telus dengan anda mengenai bagaimana kami menggunakan data peribadi anda. Ini termasuk memberitahu anda tentang maklumat apa yang kami kumpulkan, apa yang kami lakukan dengannya, dengan siapa kami membagikannya dan dengan siapa anda harus menghubungi jika anda mempunyai masalah.
3. Kami akan SELALU memberi anda pilihan yang mudah untuk mengatakan ‘HENTIKAN’ apabila anda tidak lagi senang dengan komunikasi pemasaran kami.
4. Kami akan SELALU mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi data peribadi anda dan memastikan tiada mana-mana pihak yang dibenarkan untuk mengaksesnya.
5. Kami akan SELALU menjawab sebarang pertanyaan mengenai pemprosesan data peribadi anda tanpa berlengah-lengah.

Notis Peribadi Kami
Kami berbakti untuk melindungi hak peribadi anda dan memastikan bahawa data peribadi anda dilindungi.
Notis Peribadi ini menjelaskan jenis data peribadi yang kami kumpulkan dan bagaimana kami memproses dan melindungi data tersebut sehubungan dengan perkhidmatan yang kami tawarkan.
Notis Peribadi ini juga digunakan untuk konten yang disasarkan atau diperibadikan, termasuk tawaran dan iklan online untuk produk dan perkhidmatan, yang mungkin anda lihat di laman web, platform dan aplikasi pihak ketiga (“Laman Web Pihak Ketiga”) berdasarkan aktiviti online anda. Laman Web Pihak Ketiga ini mungkin mempunyai polisi dan terma dan syarat privasi tersendiri. Kami menggalakkan anda membacanya sebelum menggunakan Laman Web Pihak Ketiga tersebut.
 

  1. SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK APA YANG TERJADI DENGAN DATA ANDA?

Kami bertanggungjawab untuk memproses data peribadi anda di Laman Web kami.

  1. BAGAIMANA SAYA MEMBUAT PERTANYAAN TENTANG DATA PERIBADI SAYA?

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kami memproses data peribadi anda, anda boleh menghubungi Pejabat Privasi kami melalui e-mel cs.zombiecookies@gmail.com atau melalui pos ke No 2, Jalan PP 11/4, Alam Perdana Industrial Park, 47130 Puchong, Selangor.

  1. APAKAH ITU DATA PERIBADI?

Data Peribadi secara amnya merujuk kepada maklumat yang dapat mengenali anda secara langsung (“Data Peribadi“). Ini biasanya merangkumi maklumat seperti nama, alamat, alamat e-mel, dan nombor telefon anda, tetapi juga boleh merangkumi maklumat lain seperti alamat IP, tabiat membeli-belah, maklumat tentang kesihatan dan kecantikan, maklumat mengenai gaya hidup atau pilihan anda seperti hobi dan minat anda . Maklumat mengenai kesihatan disebut “kategori Data Peribadi khas” yang memerlukan perlindungan khas kerana kepekaannya.

  1. APA YANG AKAN TERJADI KETIKA ANDA MENGKONGSIKAN DATA PERIBADI ANDA ATAU DENGAN CARA LAIN APABILA KAMI MENERIMA DATA PERIBADI ANDA?

Kami mengumpulkan Data Peribadi anda secara langsung dengan beberapa cara, misalnya apabila anda memberikan maklumat anda kepada kami untuk mendaftar sebagai pelanggan di halaman kami atau sebagai ahli mana-mana program kesetiaan kami, mendaftar untuk cabutan hadiah, permainan atau pertandingan, melanggan buletin kami, menerima maklumat atau surat, menggunakan aplikasi kami, membeli produk atau perkhidmatan dari kami, menyelesaikan tinjauan, menyelesaikan ujian diagnostik kecantikan atau kesihatan, membuat komen atau pertanyaan atau menghubungi perkhidmatan pelanggan kami.
Apabila anda memberikan Data Peribadi anda kepada kami, kami akan memprosesnya sesuai dengan Notis Privasi ini. Sekiranya anda tidak mahu kami memproses Data Peribadi anda dengan cara ini, sila jangan berikan maklumat peribadi anda kepada kami.
Kami juga dapat menerima Data Peribadi anda dari sumber lain, termasuk maklumat dari sumber yang tersedia secara komersial, seperti pangkalan data awam dan pengumpul data, dan maklumat dari pihak ketiga. Sekiranya anda tidak mahu kami menerima Data Peribadi anda dari sumber lain, sila berkomunikasi pilihan anda secara langsung kepada sumber yang berkaitan.
Kami memproses Data Peribadi anda untuk memberi anda perkhidmatan kami seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah. Dalam keadaan tertentu, kami hanya memproses Data Peribadi anda jika anda telah memberi kami izin untuk melakukannya, misalnya dalam kebanyakan kes di mana kami memproses Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran, menggunakan cookies atau data lokasi atau di mana kami memproses maklumat peribadi sensitif anda. Dalam keadaan lain, kami mungkin bergantung pada alasan undang-undang lain untuk memproses data peribadi anda, seperti pelaksanaan kontrak dengan anda atau kepentingan yang sah, seperti pencegahan penipuan.

Kami akan memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, kami akan meminta persetujuan anda secara eksplisit dan hanya untuk tujuan tertentu. Kami juga akan meminta anda untuk memberikan persetujuan tambahan sekiranya kami perlu menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan yang tidak dilindungi oleh Notis Privasi ini.
Sila rujuk jadual di bahagian 6 untuk perincian tentang berbagai jenis Data Peribadi yang mungkin kami kumpulkan, tujuan yang relevan dan asas undang-undang untuk pemprosesan tersebut.

  1. APA YANG TERJADI JIKA PELANGGAN KAMI ADALAH KANAK-KANAK?

Laman Web kami ditujukan untuk orang dewasa, tetapi mungkin terdapat beberapa keadaan di mana beberapa pelanggan di bawah usia 18 tahun melihat atau membeli produk di Laman Web kami. Sekiranya kami mengetahui bahawa pelanggan berusia di bawah 18 tahun, kami tidak akan menggunakan Data Peribadi pelanggan tersebut untuk tujuan pemasaran melainkan persetujuan daripada ibu bapa diberikan kepada kami.
Dalam beberapa kes, kami akan membuat kesimpulan dari tindakan anda bahawa anda memperoleh persetujuan ibu bapa. Kami kemudian berhak untuk memutuskan sama ada anda akan menerima pemasaran kami sehingga anda mencapai usia yang layak.

6. NEGARA MANAKAH AKAN KAMI PINDAHKAN DATA PERIBADI ANDA?

Sebilangan besar pihak ketiga yang kami percayai dan syarikat yang berpusat di negara-negara yang menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi, seperti Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), Singapura dan Hong Kong adalah untuk memastikan Data Peribadi anda dilindungi dengan perlindungan yang mencukupi di tahap seperti yang dikehendaki oleh piawaian kita sendiri.

7. BERAPA LAMAKAH KAMI MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA?

Kami akan menyimpankan Data Peribadi anda hanya sehingga tujuan yang mana kami mengumpulkan atau merima Data Peribadi anda dipenuhi dan juga setelah kewajiban statutori kami untuk menyimpan rekod telah tamat.

8. APAKAH HAK ANDA?

Sekiranya syarat tertentu dipenuhi, anda berhak untuk:

  • dapatkan pengesahan dari kami sama ada kami memproses Data Peribadi dari anda atau tidak, dan jika sedemikian, akses kepada Data Peribadi anda;
  • pembetulan Data Peribadi yang tidak tepat;
  • menarik balik persetujuan anda untuk komunikasi pemasaran (dengan masuki (“log-in”) ke akaun anda di bawah ““Marketing Preferences” atau menggunakan link untuk berhenti melanggan di mana-mana komunikasi pemasaran kami); dan
  • menarik balik kebenaran anda untuk penggunaan Cookies (dengan menyesuaikan “setting” di bawah penyemak imbas web anda).

9. BAGAIMANA KAMI MELINDUNGI DATA PERIBADI ANDA?

Kami mengekalkan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi yang anda berikan kepada kami daripada pemusnahan, kehilangan, ubah suaian, penzahiran atau akses kepada Data Peribadi anda secara tidak sengaja atau tidak dibenarkan.

10. BOLEHKAH KAMI MENGUBAH NOTIS PRIVASI KAMI?

Kami mungkin mengubah Notis Privasi ini dari masa ke semasa dengan menerbitkan versi terbaru dari Notis Privasi ini. Kami menggalakkan anda untuk kerap mengunjungi halaman ini untuk terus mendapat maklumat terkini.
[-] Februari 2021